Invision Consulting er et selskap i Garnes Gruppen som ble startet i 2014 for å bygge videre på det erfarne fagmiljø innenfor forretningsstøttesystemer og virksomhetsstyring som gruppen har utviklet gjennom mange år. Sammen med våre søsterselskaper Garnes Data (teknologi/IT/ERP-løsninger) og Smart Tech (systemutvikling og integrasjon) har vi et sterkt team som jobber for at kunden skal få maksimalt ut av sine løsninger og oppnå målbare resultater på kort tid.

Aron Sidhu Fagansvarlig Partner Senior ERP-konsulent
Aron Sidhu
Fagansvarlig Partner
Senior ERP-konsulent
Einar Brevig
Partner
Senior ERP konsulent
Jan Oskar Garnes
Partner
Senior ERP konsulent
Tore Foss
Daglig leder / Partner
Senior bedriftsrådgiver