Invision Consulting anvender de opplysninger du deler med oss i forbindelse med dialog og oppfølging av deg som kunde, potensiell kunde, leverandør eller annen relasjon som følger var vår forretningsdrift. Vi behandler alle opplysninger med respekt og i henhold til gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.

Behandlingen baseres på:

 • Ditt aktive samtykke der dette er påkrevd
 • Avtale eller dialog forut for avtale
 • Berettiget interesse for å følge opp din henvendelse, forespørsel eller forutgående dialog
 • Enkelte behandlinger er også pålagt ved lov.

Vi sletter alle personopplysninger når det ikke lenger er formål for behandlingen.

Dine rettigheter

 • Du har rett til innsyn i de behandlinger for foretas om deg
 • Du har rett til å anmode om retting, begrensning eller sletting av dine personopplysninger.
 • Du har rett til å protestere mot behandlingen
  Se artikkel 15 – 18 i personvernforordningen for nærmere beskrivelse av din rett til innsyn, retting, begrensning og sletting.
 • Du har rett til å motta eller få overført personopplysninger om deg selv dersom behandlingen er basert på ditt samtykke eller avtale.
  Se artikkel 20 i personvernforordningen for nærmere beskrivelse av din rett til dataportabilitet.
 • Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om vår behandling av opplysningene du deler med oss.

Invision Consulting AS v. Tore Foss
+47 – 21 42 10 10
post@invision.no
Drammensveien 167, 0277 Oslo, Norway

Nettsider

Invision Consultings nettsider skal gi god informasjon om våre produkter og tjenester.

De opplysninger som samles inn deles ikke utover det som er angitt i denne erklæringen. Opplysninger lagres på Invision Consultings sine servere i Norge der ikke annet er spesifisert. Utveksling av informasjon er sikret ved autentifisering og kryptering ved hjelp av TLS/SSL.

Informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside. Invision Consulting benytter per i dag ingen informasjonskapsler på sine nettsider.

Du kan lese mer om informasjonskapsler og administrasjon av disse hos Nettvett.no.

Søkefelt

Dine søk på Invision Consulting sine nettsider registreres på Invision Consulting sin webserver innenfor EU/EØS. Søkene knyttes ikke til deg med mindre du oppgir personlig informasjon i selve søket.

Dokumentasjon og kommunikasjon

Invision Consulting benytter Microsoft Office 365. Verktøyet benyttes for kommunikasjon og dokumentasjon i forbindelse med vår forretningsdrift. Dataene lagres på servere innenfor EU/EØS.

E-post

For Invision Consulting er e-post et viktig verktøy for å kommunisere med våre kunder, våre samarbeidspartnere, offentlige myndigheter og andre kontakter knyttet til vår forretningsdrift. Dataene lagres på servere innenfor EU/EØS. Opplysninger du har delt med oss deles ikke annet enn der det naturlig inngår som en del av oppdraget, din forespørsel eller andre forhold som forutsetter deling av opplysninger f.eks. i forbindelse med innhenting av tilbud fra 3.part.
Invision Consulting sender ikke særskilte (sensitive) kategorier opplysninger eller fødselsnummer per epost.

Nyhetsbrev og markedsføring

Invision Consulting sender ut nyhetsbrev og annen informasjon for markedsføring av våre produkter og tjenester. Denne behandlingen baserer seg på din bestilling eller ditt samtykke.
Invision Consulting benytter HubSpot for utsendelse av nyhetsbrev og annen epost basert markedsføring. Dine opplysninger slettes dersom du trekker tilbake ditt samtykke eller sier opp ditt abonnement.

Support

Supporthenvendelser via support@invision.no behandles og lagres på servere innenfor EU/EØS.

Økonomi og regnskap

Invision Consulting behandler personopplysninger i forbindelse med føring av regnskap, fakturering og andre økonomiske forhold.
Opplysningene lagres i henhold til de krav som stilles i gjeldende lovverk. Opplysningene lagres på Invision Consulting sine servere i Norge og utveksles ikke med øvrige utover det som er krav i lov.